DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA
PERSONALULUI DIDACTIC

 

B-dul Lacul Tei 124, Sector 2 Bucuresti, Tel/Fax: 242 71 24, www.utcb.ro dppd.utcb @ gmail.com

 

| Metodologie finalizare Master | Metodologie program formare psihopedagogica | Regulament DPPD |

| Oferta educationala 2017 – 2018 | Fisa inscriere master | Programare colocviu admitere gradul didactic I invatamant preuniversitar |

| Plan de invatamant master Management educational | Plan de inv master Tehnologii asistate de calculator | Plan invatamant Informatica |

| Plan de invatamant formare psihopedagogica Nivelul I si II |

| Plan invatamant master Management si consiliere educationala | Plan de invatamant TIC | Programa Educatie tehnologica gradul didactic II |

| Fisa inscriere cursuri postuniversitare |

| Sesiune de comunicari studentesti | Dezbatere evaluarea manualelor scolare |

| Fisa de evaluare disertatie master | Declaratie de autenticitate | Plan inv Educatie tehnologica |

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC(DPPD)

oferă programe universitare şi postuniversitare de

formare iniţială, continuă şi managerială pentru

profesia didactică, asigură componenta socio-umană a

pregătirii studenţilor UTCB, realizează activităţi de

cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei şi

susţine perfecţionarea pedagogică a personalului

didactic din universitate.

 

A.   Studii universitare de masterat

 

·           Management Educaţional (4 sem. învăţământ cu frecvenţă);

·           Management şi consiliere educaţională (4 sem. învăţământ cu frecvenţă);

·           Tehnologii didactice asistate de calculator (4 sem. învăţământ cu frecvenţă).

 

B.   Cursuri postuniversitare

 

·           Studii Postuniversitare de Conversie Profesionala în Informatică (4 sem., zi);

·           Studii Postuniversitare de Conversie Profesionala în Educaţie Tehnologică (4 sem., zi)

·           Cursuri Postuniversitare de Formare Psihopedagogică (Nivelul I şi II) - absolvenţi învăţământ superior

 

C.   Cursuri universitare de licenţă pentru discipline socio-umane (studenţi UTCB)

 

D.   Grade didactice pentru specializările:

·         Construcţii civile, industriale şi agricole;

·         Inginerie economică în construcţii ;

·         Automatică şi informatică aplicată în construcţii ;

·         Amenajări şi construcţii hidrotehnice;

·         Căi ferate, drumuri şi poduri;

·         Instalaţii pentru construcţii; 

·         Geodezie. Cadastru;

·         Utilaj tehnologic pentru construcţii;

·         Inginerie sanitară şi protecţia mediului;

·         Educaţie tehnologică.

 

DPPD dispune de :

·         Laborator de informatică dotat cu calculatoare legate în reţea locală şi la Internet.

·         Săli specializate de activităţi didactice şi metodice - dotate cu fond de carte, documente curriculare şi de politică şcolară, echipamente didactice moderne, portofolii, proiecte didactice şi manageriale.

·         Centru de informare şi consiliere pentru cariera didactică