DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA
PERSONALULUI DIDACTIC

 

B-dul Lacul Tei 124, Sector 2 Bucuresti, Tel/Fax: 242 71 24, www.utcb.ro dppd.utcb @ gmail.com

 

 

Colectiv cadre didactice DPPD

Secretariat

| Infiintare DPPD | Regulament DPPD | Oferta educationala | Manifestari stiintifice DPPD | Sesiune stiintifica master DPPD-2024 |

| NOU: Admitere master iunie 2024 | Rezultate finale admitere master Management Educational | Rezultate finale admitere master Management si Consiliere Educationala | Fisa de preinscriere la master | Calendar admitere | Ghid de inscriere pe platforma de admitere |

| Anunt burse sem II 2023-2024 | Lista de domenii si teme pentru disertatii | Consultatii cu studentii | Ghid elaborare disertatie | Cerere inscriere examen de disertatie master |

| Admitere conversie profesionala 2024 | Fisa de inscriere conversie | Calendar admitere conversie | Metodologie conversie profesionala | Cerere inscriere examen de disertatie conversie |

| Metodologie program formare psihopedagogica | Fisa de inscriere nivelurile I si II | Informatii nivelurile I si II | Metodologie admitere |

| Plan de invatamant formare psihopedagogica Nivelul I si II | Plan de invatamant master Management educational |

| Plan invatamant master Management si consiliere educationala | Plan de invatamant master Tehnologii asistate de calculator |

| Plan invatamant conversie profesionala Informatica | Plan de invatamant conversie profesionala TIC |

| Plan invatamant conversie profesionala Educatie tehnologica | Programa Educatie tehnologica gradul didactic II |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC(DPPD)

oferă programe universitare şi postuniversitare de

formare iniţială, continuă şi managerială pentru

profesia didactică, asigură componenta socio-umană a

pregătirii studenţilor UTCB, realizează activităţi de

cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei şi

susţine perfecţionarea pedagogică a personalului

didactic din universitate.

 

A.   Studii universitare de masterat

 

·           Management Educaţional (4 sem. învăţământ cu frecvenţă);

·           Management şi consiliere educaţională (4 sem. învăţământ cu frecvenţă);

·           Tehnologii didactice asistate de calculator (4 sem. învăţământ cu frecvenţă).

 

B.    Cursuri postuniversitare

 

·           Studii Postuniversitare de Conversie Profesionala în Informatică (4 sem., zi);

·           Studii Postuniversitare de Conversie Profesionala în Educaţie Tehnologică (4 sem., zi)

·           Cursuri Postuniversitare de Formare Psihopedagogică (Nivelul I şi II) - absolvenţi învăţământ superior

 

C.   Cursuri universitare de licenţă pentru discipline socio-umane (studenţi UTCB)

 

D.   Grade didactice pentru specializările:

·         Construcţii civile, industriale şi agricole;

·         Inginerie economică în construcţii ;

·         Automatică şi informatică aplicată în construcţii ;

·         Amenajări şi construcţii hidrotehnice;

·         Căi ferate, drumuri şi poduri;

·         Instalaţii pentru construcţii; 

·         Geodezie. Cadastru;

·         Utilaj tehnologic pentru construcţii;

·         Inginerie sanitară şi protecţia mediului;

·         Educaţie tehnologică.

 

DPPD dispune de :

·         Laborator de informatică dotat cu calculatoare legate în reţea locală şi la Internet.

·         Săli specializate de activităţi didactice şi metodice - dotate cu fond de carte, documente curriculare şi de politică şcolară, echipamente didactice moderne, portofolii, proiecte didactice şi manageriale.

·         Centru de informare şi consiliere pentru cariera didactică