DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA
PERSONALULUI DIDACTIC

 

B-dul Lacul Tei 124, Sector 2 Bucuresti, Tel/Fax: 242 71 24, www.utcb.ro dppd.utcb @ gmail.com

 

Departamentul Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității Tehnice de Construcții București organizează cursurile postuniversitare de formare psihopedagogică, nivelul II, începând cu data de 1.03.2018.

Înscrierile se fac la secretariatul DPPD (tel.021/2427124) sau completând și expediind formularul online Fisa de inscriere.

Informații suplimentare la (tel.021/2427124).

 

Colectiv cadre didactice DPPD

Secretariat

| Regulament DPPD | Metodologie program formare psihopedagogica | Metodologie finalizare Master |

| Oferta educationala 2017 - 2018 |

| Fisa inscriere studenti | Fisa inscriere master | Fisa inscriere cursuri postuniversitare | Declaratie de autenticitate |

| Plan de invatamant formare psihopedagogica Nivelul I si II | Plan de invatamant master Management educational |

| Plan invatamant master Management si consiliere educationala | Plan de invatamant master Tehnologii asistate de calculator |

| Plan invatamant conversie profesionala Informatica | Plan de invatamant conversie profesionala TIC |

| Plan invatamant conversie profesionala Educatie tehnologica | Programa Educatie tehnologica gradul didactic II |

| Programare Colocviu admitere gradul didactic I | Sesiune de comunicari studentesti | Dezbatere evaluarea manualelor scolare |

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC(DPPD)

oferă programe universitare şi postuniversitare de

formare iniţială, continuă şi managerială pentru

profesia didactică, asigură componenta socio-umană a

pregătirii studenţilor UTCB, realizează activităţi de

cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei şi

susţine perfecţionarea pedagogică a personalului

didactic din universitate.

 

A.   Studii universitare de masterat

 

·           Management Educaţional (4 sem. învăţământ cu frecvenţă);

·           Management şi consiliere educaţională (4 sem. învăţământ cu frecvenţă);

·           Tehnologii didactice asistate de calculator (4 sem. învăţământ cu frecvenţă).

 

B.   Cursuri postuniversitare

 

·           Studii Postuniversitare de Conversie Profesionala în Informatică (4 sem., zi);

·           Studii Postuniversitare de Conversie Profesionala în Educaţie Tehnologică (4 sem., zi)

·           Cursuri Postuniversitare de Formare Psihopedagogică (Nivelul I şi II) - absolvenţi învăţământ superior

 

C.   Cursuri universitare de licenţă pentru discipline socio-umane (studenţi UTCB)

 

D.   Grade didactice pentru specializările:

·         Construcţii civile, industriale şi agricole;

·         Inginerie economică în construcţii ;

·         Automatică şi informatică aplicată în construcţii ;

·         Amenajări şi construcţii hidrotehnice;

·         Căi ferate, drumuri şi poduri;

·         Instalaţii pentru construcţii; 

·         Geodezie. Cadastru;

·         Utilaj tehnologic pentru construcţii;

·         Inginerie sanitară şi protecţia mediului;

·         Educaţie tehnologică.

 

DPPD dispune de :

·         Laborator de informatică dotat cu calculatoare legate în reţea locală şi la Internet.

·         Săli specializate de activităţi didactice şi metodice - dotate cu fond de carte, documente curriculare şi de politică şcolară, echipamente didactice moderne, portofolii, proiecte didactice şi manageriale.

·         Centru de informare şi consiliere pentru cariera didactică